antet

INCLUZIV – o sansa pentru grupurile vulnerabile, POSDRU/173/6.1/S/147841

INCLUZIV – o sansa pentru grupurile vulnerabile

POSDRU/173/6.1/S/147841

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!

Axa prioritară 6: Incluziune socială

Domeniul major de intervenţie 6.1: Economie socială

Parteneri:

Louis Berger SRL – Lider de parteneriat

Genius Hub SRL – Partener 1

Asociatia Tinerii Uniti – Partener 2

Asociatia pentru Pastrarea Traditiilor Culinare – APTC – Partener 3

Asociatia pentru Implicare Sociala si Dezvoltare Durabila – AISDD – Partener 4

Forumul Tinerilor din Romania – Partener 5

Data incepere proiect – 20.01.2015 // Data finalizare proiect – 31.12.2015

Regiuni de implementare: Sud- Muntenia, Centru, Bucuresti – Ilfov

Obiectivul general al proiectului “INCLUZIV – o sansa pentru grupurile vulnerabile” este acela de a creşte capacitatea de a realiza o dezvoltare locală durabilă şi inclusivă la nivelul comunităţilor locale din cele trei regiuni de implementare.

Proiectul oferã suport pentru integrarea, dar şi pentru menţinerea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, pentru iniţierea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale.

În cadrul proiectului vor fi sprijinite persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile prin creşterea şanselor lor de a se integra pe piaţa muncii şi de a participa în economia socialã. Membrii grupurilor vulnerabile sunt implicaţi în activitãţi de înfiinţare de întreprinderi sociale, formare profesionalã şi antreprenorialã, motivare şi suport pentru integrarea şi menţinerea pe piaţa muncii. Astfel de activitãţi contribuie la dezvoltarea şi bunãstarea întregii comunitãţi şi reduc lipsa de încredere, ajutând la rezolvarea problemelor de excluziune socialã a membrilor grupului ţintã.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  •  Imbunatatirea si consolidarea competentelor antreprenoriale si TIC pentru 45 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile din regiunile Centru, Sud-Muntenia si Bucuresti-Ilfov, pe parcursului unei perioade de 4 luni, in vederea facilitarii accesului pe piata muncii. Acest obiectiv va fi realizat prin furnizarea programelor de formare profesionala pentru grupuri vulnerabile din grupul tinta, si va genera urmatoarele rezultate: 32 femei din grupuri vulnerabile participante la cursuri de dobandire a competentelor in antreprenoriat si TIC, 5 persoane de etnie roma din grupurile vulnerabile participante la cursuri de dobandire a competentelor in antreprenoriat si TIC, 8 persoane victime ale violentei in familie participante la cursuri de dobandire a competentelor in antreprenoriat si TIC, 45 de persoane din grupuri vulnerabile evaluate si cel putin 41 certificate, din care cel putin 29 femei din grupurile vulnerabile.
  • Dezvoltarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru un numar de 45 membri ai grupurilor vulnerabile din regiunile de implementare ale proiectului, în vederea consolidarii capacitatilor, cunostintelor şi stimei de sine. Aceasta activitate va genera urmatoarele rezultate: 33 femei, 5 persoane de etnie roma si 7 victime ale violentei in familie din grupul tinta participanti la programe integrate de dezvoltare personala in vederea cresterii stimei de sine si dezvoltare personala Si 33 femei, 5 persoane de etnie roma si 7 victime ale violentei in familie participante la cursuri de comunicare pentru dezvoltarea capacitatii de comunicare.
  • Cresterea gradului de informare si de interes fata de economia sociala, la nivelul Regiunilor Centru, Sud-Muntenia si Bucuresti-Ilfov, pe o perioada de 12 luni.
  • Dezvoltarea de 11 SES-uri in vederea cresterii sanselor de ocupare a persoanelor din grupurile vulnerabile, in fiecare din cele 3 regiuni de implementare.

Asociatia pentru Pastrarea Traditiilor Culinare, Partenerul 3 in cadrul acestui proiect, iniţiaza, consolideaza, susţine şi promoveaza 2 structuri ale economiei sociale dezvoltate de grupurile vulnerabile, ca instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică, crearea de bunăstare şi de locuri de muncă la nivel local. În cadrul proiectului se realizeaza urmatoarele structuri ale economiei sociale:

– o unitate de productie a hranei tip Catering

– un centru de dezvoltare persoanla a adultilor

In cadrul celor doua S.E.S se vor angaja 11 persoane, din care 7 persoane apartin grupurilor vulnerabile.

Grupul ţintă cãruia I se adreseaza proiectul este format din urmãtoarele categorii:

  • persoane de etnie romă supuse excluziunii sociale;
  • femei aflate in situatii de risc;
  • victime ale violenţei în familie, care au nevoie de suport pentru întreţinerea unei familii;
  • manageri ai intreprinderilor sociale

 

Conferinta de lansare a proiectului

In data de 16 martie 2015, la Bucuresti, a avut loc Conferinta de lansare a proiectului “INCLUZIV – o sansa pentru grupurile vulnerabile”, POSDRU/173/6.1/S/147841.

La conferinta au participat reprezentantii partenerilor din cadrul proiectului, persoane apartinand grupurilor vulnerabile, reprezentanti ai presei, public dornic sa afle despre ce isi propune sa realizeze proiectul.

Prezentare APTC – Conferinta de lansare – descarcă .pdf

0 comments on “INCLUZIV – o sansa pentru grupurile vulnerabile, POSDRU/173/6.1/S/147841Add yours →

Leave a Reply