header incluziv 147841

Invitație expoziție promovare

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 “Investeşte în oameni!”

Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenţie 6.1:Dezvoltarea economiei sociale

“INCLUZIV – o sansa pentru grupurile vulnerabile”, POSDRU/173/6.1/S/147841

Asociatia pentru Pastrarea Traditiilor Culinare – Partener 3

 

    INVITAŢIE

Asociatia pentru Pastrarea Traditiilor Culinare, Partener 3 în cadrul proiectului ” INCLUZIV – o sansa pentru grupurile vulnerabile”, POSDRU/173/6.1/S/147841, are deosebita plăcere de a vă invita la expozitia de promovare a structurilor de economie sociala, organizata în cadrul proiectului.

Expozitia va avea loc în data de 21.12.2015, Rin Grand Hotel, Şoseaua Vitan – Bărzeşti, Nr.7D, Sector 4, Bucuresti, Etaj 13, Sala Monte Carlo, în intervalul orar 12:00-16:00.

Obiectivul general al proiectului “INCLUZIV – o sansa pentru grupurile vulnerabile” este dezvoltarea de structuri de economie sociala, in vederea promovarii economiei sociale in randul grupurilor vulnerabile din regiunile Sud-Muntenia, Centru si Bucuresti –Ilfov.

Asociatia pentru Pastrarea Traditiilor Culinare – Partenerul 3 în cadrul acestui proiect, iniţiază, consolidează, susţine şi promovează 2 structuri ale economiei sociale dezvoltate de grupurile vulnerabile, ca instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică, crearea de bunăstare şi de locuri de muncă la nivel local.

Expozitia se adresează în egală masură potenţialilor client, altor beneficiari de fonduri europene de acest tip, care vor fi invitaţi, dar şi publicului larg. Expozitia nu va fi cu vânzare.

In cadrul expozitiei vor exista standuri de prezenatre pentru structurile de economie socială expozante. Este indicată participarea cu orice tip de materiale promotionale: banner, rollup, flyer, afise, brosuri, prezentari care să ruleze pe toata perioada de desfășurare a expozitiei etc.

Mai multe detalii despre proiect puteti gasi la adresa http://aptc.ro/proiecte/incluziv/.

0 comments on “Invitație expoziție promovareAdd yours →

Leave a Reply